ยังคิดถึง...

posted on 09 Feb 2013 13:38 by insideun in Diary
อยากกอดเธอไว้... ให้นานเท่านาน
แต่ก็คงไม่มีวันนั้น เพราะฉันพลาดไป
อยากขอร้องให้เธอคืนกลับมาอีกครั้ง แต่มันก็คงเป็นไปไม่ได้
เพราะรู้ว่ามันสายไป ที่จะให้อะไรในวันนั้น ย้อนคืนกลับมา
 
...
 
ลองแต่งเพลง
 
i n s i d e u n
09/02/2556